Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Vad är somatic experiencing ® ?

Somatic Experiencing (SE) är en naturlig och snabbt verkande metod för behandling av trauma. Metoden utvecklades av Dr Peter Levine. Den är baserad på iakttagelser av att vilda djur som dagligen utsätts för hotfulla situationer sällan är traumatiserade. Dessa djur utnyttjar medfödda mekanismer, som gör att de kan reglera och förlösa de stora mängder av energi som mobiliseras genom defensiv överlevnadsstrategi. Dessa mekanismer utrustar djuren med en inbyggd immunitet mot trauman, som gör det möjligt att vända tillbaka till det normala efter en livshotande upplevelse.

Även om människor är födda med samma reglerande mekanismer - såsom vi iakttagit dem hos djuren - blir verkningarna av dessa instinktiva system ofta överstyrda eller hämmade av den rationella delen av vår hjärna. Detta förhindrar en fullständig förlösning av överlevnadsenergier och tillåter inte nervsystemet att återvinna sin balans. Den oförlösta överlevnadsenergien blir kvar, kapslas in och fryses i kroppen och nervsystemet. Olika symptom på trauman kommer som ett resultat av kroppens försök att hantera och hålla kvar denna outnyttjade energi.

SE använder sig av medvetenheten om kroppsliga uppfattningar för att hjälpa klienten att omförhandla och bearbeta sina trauman i stället för att lindra obehagen med dem. Under rätt ledning av kroppens förnimmelser får klienten tillgång till sin egen inbyggda immunitet mot trauman, samtidigt som stora samlingar av överlevnadsenergier, gradvis och tryggt, kan förlösas. När dessa energier förlöses, upplever klienten ofta en dramatisk minskning eller ett fullständigt upphörande av traumatiska symptom.

Just på grund av att traumatiska upplevelser handlar om ett möte med döden, för de till en extraordinär respons. Omvandlingsprocessen ger klienten en djupare förståelse av sig själv och andra. Denna resa - mot en fullständig läkning av traumat - blir ett uppvaknande som ger en tillgång till outnyttjade resurser, samt en känsla av styrka och överskott. Med hjälp av denna nya allians öppnar klienten dörren till förnyelse och en känsla av flow och att vara levande. Upplevelser som kan leda till ett verkligt andligt uppvaknande, vilket kan medföra att klienten kan återuppta kontakten med omgivningen

Traumats struktur, som omfattar aktivering, disassociation och frysning, baseras på .utvecklingen av vilda djurs överlevnadsbeteende. Symptomen på trauma är ett resultat av en mycket aktiv biologisk respons på livshotande erfarenheter som med tiden blivit inkapslad och fryst. Genom att ge den frysta responsen möjligheter att tina upp kan man läka traumat.

Traumatiska symptom har inte orsakats av den farliga händelsen i sig. De uppstår när en rest av den mobiliserade överlevnadsenergien stannar kvar i kroppen utan att bli förlöst. Denna energi förblir inkapslad och fryst i nervsystemet, där den kommer att ha en störande inverkan på kropp och själ. Vilda djur har en förmåga att skaka av sig detta energiöverskott. För oss människor är det viktigaste för att kunna lösa traumat att vi försöker spegla dessa djurs beteende. Dr Levine har funnit en metod att gradvist och säkert hjälpa traumatiserade människor att utveckla sin naturliga förmåga att förlösa den överskottsenergi som orsakats av överväldigande upplevelser. http://www.traumahealing.com

Du är här: Hem/SE-Terapi/

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se