Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Om metodens fader - Peter A. Levin Ph.D

Peter A. Levine är upphovsmannen och den som utvecklat Somatic Experiencing. Han är nu ledaren för Foundation of Human Enrichment, Stiftelsen för mänskligt berikande. Han har doktorsexamen i medicinsk biofysik och psykologi. Under sitt 35 år långa studerande av stress och trauma har Dr. Levine bidragit med ett antal vetenskapliga böcker och artiklar. Dr. Levine har anlitats som expert på stress för NASA under utvecklingen av rymdfärjan. Han har undervisat vid sjukhus, behandlingscentra och smärtkliniker över hela världen, liksom vid Hopi Guidance Center i Arizona, USA. Dr. Levine har på initiativ från ordföranden i World Psychologists for Social Responsability, Psykologer för socialt ansvar, varit tillkallad vid olyckor av större omfattning och Etno-politisk krigföring. För närvarande är han hedersmedlem vid Santa Barbara Graduate Institute. Hans bestseller - Waking the Tiger: Healing Trauma - har hittills kommit ut på hela tolv språk.

Walking the tiger

Behandlar den medfödda förmågan att omvandla överväldigande upplevelser. Dr. Levines strategi understryker betydelsen av kroppsmedvetenhet för att uppnå goda resultat vid behandlingen av trauman. 275 sidor - av Peter A. Levine Ph.D. Naturens lektion i att bota trauma.... Waking the Tiger ger oss en ny och hoppingivande syn på trauma. Den ser på människo-djuret som någonting unikt, utrustad med en instinktiv förmåga. Det ger ett svar på frågan: Varför blir vilda djur som lever ute i det fria, trots upprepade hot, sällan traumatiserade? Genom att förstå dynamiken i det som gör djur så gott som immuna mot traumatiska symptom avslöjas mysteriet kring det mänskliga traumat. Waking the Tiger normaliserar symptomen på trauma och de åtgärder som krävs för att bota dem. Människor blir ofta traumatiserade av erfarenheter som verkar normala. Läsaren tas med på en guidad tur genom de subtila men starka impulser som styr våra reaktioner på omvälvande händelser. För att kunna genomföra den använder han sig av en serie övningar som hjälper oss att fokusera på kroppsliga intryck. Genom en starkare medvetenhet om de kroppsliga intrycken kan traumat bli botat.

Du är här: Hem/SE-Terapi/Om metodens fader - Peter A. Levin Ph.D

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se