Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Vad är Trauma - och hur kan det behandlas? Trauma är inte inte en sjukdom utan ett spänningstillstånd. Resultatet av traumatisering blir att energin stannar upp och låser sig i nervsystemet. Traumatiseringen uppstår som en följd av en bilolycka, ett relationsuppbrott, en förödmjukande eller djupt nedslående erfarenhet, en operation, sexuella erfarenheter, uppdagandet av en livshotande sjukdom, handikappande situation m.m. Traumatisering innebär en svår känslomässig belastning, även om den inte leder till fysisk skada. Det är allmänt erkänt att trauman tidigare i livet skapar en hög grad av känslighet för traumatiska reaktioner längre fram i livet. Den högfrekventa och oförlösta energin i traumat kan leda till stora känslomässiga svängningar. Denna oförlösta energi blir för mycket att hantera för nervsystemet - och då kan det uppstå ett antal symptom på psykosomatiska och psykiska störningar.

Vilka är symptomen på psykologiska/känslomässiga trauman? Symptom är tillstånd som uppstår som en följd av traumatiska händelser. Ibland kan dessa stressreaktioner uppstå först flera månader eller år efter händelsen. Ibland sammankopplar man inte sina symptom med den aktuella traumatiserande händelsen. Följande symptom kan uppstå som en konsekvens av ett oförlöst trauma:

Fysiskt • Ätstörningar • Sömnlöshet • Sexuella funktionsstörningar • Oförklarliga kroniska sjukdomar • Emotionellt • Depression, ångest, panik attacker, rädsla • Tvångshandlingar • Irritabilitet, ilska • Känslolöshet • Sorg

Psykiskt • Amnesi • Obeslutsamhet • Koncentrationssvårigheter • Oro, hyperaktivitet

Du är här: Hem/Symptom/

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se