Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Traumaterapi:
Varig hjälp för akut kris

Laurence Heller

Förbättra vår MOTSTÅNDSKRAFT: Trauma Terapien handlar inte om att prata, men att vara i kroppen - samtidigt som vidtagits långsamt genom chock igen. Vår uppgift som terapeut är att stärka nervsystemet förmåga att bära denna chock, säger Laurence Heller.

Et samlivsbrudd upp kan vara vår privata sunami, en uppsägning kan ram med orkanen kraft. Samma principer som används vid behandling av katastrofoffer kan användas på mycket, traumatiserad gemensamma vardagliga erfarenheter.

Minst en gång i livet uppleva de flesta av oss att orsaken till levees skakar - och att vår existens är hotad.

Trauma terapi - eller Somatiska upplever, som det kallas i tekniska termer, är ett verktyg för att hantera chocken och ta oss tillbaka till ett normalt fungerande liv igen.

- Men det måste ske gradvis. Om detta sker för snabbt kan du vara överväldigad av känslor - mer än nervsystemet kan hantera. Resultatet är att, i rent självförsvar att frysa igen, gå djupare i de frysta och emotionell lösa situationen - och sluta med ännu fler symtom, säger U. S. Laurence Heller.

I 30 år, författare, gestaltterapeuten och doktor i psykologi som arbetar med traumatiserad människor. När katastrofer kriseteam bilder har skickats ut till alla hörn av världen. Flera av dessa är utbildade i Somatiska Erfarenhet, grundades av Peter Levine. Laurence Heller är en av hans anställda.

Begåvade och utsatta

Nyligen höll han kurser i Oslo för norska psykoterapeuter - där temat var hur vissa av oss hantera kriser på grund av våra personliga förutsättningar.

- Vardagslivet också trauma - även om de inte nödvändigtvis för deras kamp. Det kan vara uppsägning av jobb, delas upp, sjukdomar, våld.

Normalt är det inte erfarenheten i sig som förstör våra liv, betonar Heller - men våra reaktioner på dem. Vi människor har stora resurser när det gäller att hantera kriser. Men samtidigt gör våra avancerade psyke oss särskilt sårbara. Detta beror på vår rationella hjärna som ger oss förmågan att tänka och reflektera, men också att döma, att känna skam och censurera oss själva, säger han.

Ville djur avtraumatiserer själv

- Titta på djuren. Vilda djur är sällan traumatiserad. Om djuren upplever chock och fara, de reagerar skaka våldsamt efteråt. Nervesystemet deras skakning chock bokstavligen av sig själva.

Människor dock ofta inte tillåter att kroppen reagerar så spontant - i akuta situationer kan vara alltför komplexa. Rationell hantering av hindrar oss från att göra rörelser och den makt som löses av primitiva del av hjärnan. Detta enrgimengden kvar i kroppen - så att delar av oss kvar i larm - eller överlevnad läge.

Det som skiljer trauma terapi från andra behandlingar är att vi avsluta denna process om den biologiska planet. Men vi gör det omsorgsfullt, och med tiden ", säger terapeuten.

Fryst energi ger nervösa symtom

I situationer där vi känner sig hotade vår nervsystemet omedelbart tur att mobilisera en överlevnad svar - och sedan samla den till en kamp eller flykt svar. Därför kan stora mängder energi som levereras i kroppen av en livshotande situation.

Men samtidigt har vi människor sociala koder att arbeta med. Energin är alltså inte ett naturligt utlopp. Istället fryser händelse i kroppen och finns där.

Reaktioner efter trauma sker automatiskt och omedvetet. Utan den fysiska slutet omfattas av systemet. Så småningom kan vi utveckla symtom som ångest, aggression, sömnlöshet, panikattacker, flashbacks, men även depression och kraftløshet. Vi reagerar neurotiska, inte i linje med den rådande verkligheten. Vi är traumatiserad, vi kommer på ett sätt som får släppas ut lite på sidan av världen, säger Heller.

Utagerende terapi förstärkare trauma

Under de senaste 10 till 15 år är den så kallade katarsisterapiene använts för att komma i kontakt med de fördrivna känslor. Här använder vi fullt uttryck repertoar med våra andetag, gråta, rösta, explosiva rörelser, etc.

Laurence Heller anser att dessa utagerende former av behandling kan ta människor snabbt av chock. Om vi ska slå bort på vårt försvar uppstår ett av två, beroende på vilken terapeut: Ubevisste vi göra försvaret ännu starkare och undrar både oss själva och chef med ytliga gester. Eller så vi kommer ut från chocken i början - innan vi kan hantera starka känslor fullt ut. Vi förstärker symtomen och fattigare. Vi kan återanvändas traumatiserad.

Långsamt genom chock

Så lempelig som möjligt bör vi i stället till det ödesdigra och traumatiserad stund - när vi nå ut till djupare mening uppfattningar och känslor. Det finns ingen talar ur traumat. Det finns ingen lösning i glömska. Förr eller senare kommer du har dåliga saker till ytan igen för att heles.

- Å andra sidan behöver inte komma ihåg allt. Organet har också egna läkande krafter. Dessa arbetstillfällen i satsen för att få oss tillbaka i balans. Då kan det vara så att de fördrivna minnen kommer tillbaka av sig själva. Fördelen med lämplig terapi är ovärderligt, säger Laurence Heller. Den motgangen att inte knekker oss växer på. Trauma att vi har en avklaret förhållande, gör oss till större, klokare och mer motståndskraftiga människor.

Trauma terapi i praktiken

Vi arbetar från botten och uppåt. Vi börjar i djupare strukturer i hjärnan där primitiva reaktion inträffar, säger Laurence Heller.

- Ta till exempel en bilolycka där du dödades. Läkaren kan be: Vad hände?

Men det ögonblick man börjar tala om detta, återaktiverade nervsystemet att uppleva det igen.

När mina klienter börjar rekonstruera erfarenhet, så jag avbryta och säger: "Jag skulle vilja höra hela historien så småningom, men just nu har jag en fråga till dig. Kan du berätta om första gången du kände säkert efter olyckan? "

När folk talar om detta stora ögonblick, jag ser hur det är inbakat i spända mjukmedel kroppen, hur de slappna av. För närvarande är min utgångspunkt för vidare behandling, säger Heller.

Så se till att han kan leda kunden mot den kritiska punkten.

Vid varje given tidpunkt, jag frågar: "När du först började misstänka att något var fel?".

När frysta, till exempel följande minne: En bil som kommer från det hårda rätt.

I ytterligare fråga: "När den här bilen kommer från det hårda rätt, vad är din första impuls till handling?"

Kanske kunden svarar: Att långsamt.

När de identifierar sig med kontroll, kan du se hur kroppen slappnar av och återgår till sig NOK gång ", säger terapeuten.

När du anländer till dödlig när kollisionen / katastrofen är ett faktum i nervsystemet har successivt utbildas att vidta för att gå igenom detta igen, men denna gång med den kontroll och tillsyn.

Samma princip gäller för alla traumatiserad erfarenheter, säger Laurence Heller.

- Vi är alla traumatiserad

Mest traumene är en följd av stora katastrofer som slår blint. De allra flesta - upp till 80 procent - till oss i hemmet - våra närmaste.

För närvarande finns det några trauma terapeuter efter SE metoden i Norge, men nu utbildar allt fler.

- När en akut traumatisk händelse är det viktigt att få hjälp på ett tidigt stadium. Vi använder samma försiktiga hållning som akut behandling av långvariga traumatiska upplevelser. Det kan vara viktigt att fråga vad det var som hjälpte oss att komma igenom den här händelsen? Vad fick oss att överleva?

- Trauma åsamkas på oss över tid och de människor vi har blivit beroende och kärlek är mycket mer komplicerat att ta tag i. Dessutom, eftersom de ofta är på flykt och har blivit en del av vår personlighet. En person som präglas av chock lära oss att leva med en hög ångest och är överkänslig för stress. Det kan vara livshotande lugnande att upptäcka att vi håller med de resurser - och att det med hjälp att få för att sortera och bearbeta gamla mönster av trauma.

Poängen med alla psyko-terapeutisk behandling är att vi borde vara mer glada och allestädes närvarande i det dagliga livet.

Hon anser att vi har många, och ofta de resurser som vi kan använda i terapi arbete.

- Vi avgöra styrkan hos oss, vi tål en hel del. Att anpassa trauma kan förändra oss. Det kan ta fram det bästa och mest kraftfulla i oss och gör oss mer mogna och fulla av människor - om vi väljer att markera uppgiften och konfrontera det förflutna.

Du är här: Hem/Artiklar/

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se