Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Healing Sexual Trauma: Return to Empowerment

Tekniker för att integrera för expanderade själsliga tillstånd på den andliga vägen såväl som för starkt kontraherade tillstånd relaterade till traumatiska upplevelser.

Naturlig mognad av medvetenhet som en konsekvens av utläkt rädsla.

Repetition av förenklad Polyvagal Teori eller det Tredelade Nervsystemet.

Att stödja och ladda ur rädsla genom att låta reaktionen på hot slutföras för att på så sätt tillåta naturlig upplösning av personlighetsdysfunktion och disidentifikation från negativa och begränsande influenser från levnadshistorien.

Demonstration inkluderad. Gadi tillfrisknar från en tragisk trafikolycka i Israel där hon också förlorar sin syster och mormor.

Den är ett bra exempel på rörelsen från Dorsal till Ventral funktion och en återgång till en känsla av livfullhet, kontakt och social anknytning.

Du är här: Hem/Kurs : Anknytning / DARE/Healing Sexual Trauma: Return to Empowerment

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se